•Šis e-pakalpojums pieejams visiem portāla www.latvija.lv lietotājiem.  
•Lai saņemtu e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama Portāla augšējās izvēlnes sadaļā "Palīdzība".
•Detalizēta informācija par e-pakalpojumu pieejama, uzklikšķinot uz saites "VSAA informācija un pakalpojumi". 
•Lai saņemtu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem" un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Uzsākt e-pakalpojumu".
•E-pakalpojumā "VSAA informācija un pakalpojumi ir nodrošināta iespēja iedzīvotājien apskatīt informāciju par jau piešķirtajiem pakalpojumiem, uzzināt par tiesībām uz nākotnes pakalpojumiem un pieprasīt tos, apskatīt informāciju par izmaksāto pakalpojumu summām, sekot informācijai par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, sagatavot nepieciešamās izziņas, kā arī prognozēt iespējamos pakalpojuma apmērus. 
•Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites "Pieteikt e-pakalpojuma kļūdu". Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.   
•Lietotājam uzsāktā pakalpojuma ietvaros var nebūt pieejamas tās izmaiņas, kas datos ir veiktas pēc pakalpojuma uzsākšanas. Šīs izmaiņas būs pieejamas nākamajā pakalpojuma uzsākšanas reizē.