Atlaižu piemērošana

Atļauja muitas maksājumu atlikšanai

Pakalpojums paredz atliktu maksājamo nodokļu samaksu (muitas nodoklis un PVN) personai, kura ir saņēmusi vispārējā galvojuma atļauju muitas procedūru - laišana brīv...

NĪN atvieglojumu saņemšana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros pared...

Apliecinājums nerezidentam

Personai, kurai nepieciešams saņemt nodokļu administrācijas apstiprinājumu par nerezidentu gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju/uzņēmumu ienākuma nodokli, i...