Laulība

Laulības reģistrācija

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārs...

Laulības reģistrācija (Mārupes novada dome)

Pakalpojums sniedz iespēju noslēgt laulību Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mē...