Laulība

Laulības reģistrācija

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārs...

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot klātienē vai atsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu. Dzimtsar...

Notārs tiešsaistē

Saņem notāra konsultāciju, notariāli apliecinātu dokumentu, apmaksā pakalpojumu tiešsaistē.

Laulības reģistrācija (Mārupes novada dome)

Pakalpojums sniedz iespēju noslēgt laulību Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mē...