Laulība

Laulības reģistrācija

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt a...

Laulības reģistrācija (Mārupes novada dome)

Pakalpojums sniedz iespēju noslēgt laulību Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mē...