Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana

Dizainparauga reģistrācija ir spēkā piecus gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu period...