Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Preču zīmju meklējums

Preču zīmju meklējums ieteicams, lai: • pirms preču zīmes reģistrācijas pārliecinātos, ka noteiktā teritorijā netiek pārkāptas citas agrāk reģistrētas preču zīmes...

Patentu informācijas meklējums

Patentu informācijas meklējums ieteicams, lai: • izvairītos no jau zināma risinājuma izstrādes • izvērtētu sava izgudrojuma tehnisko līmeni pirms patenta pieteiku...

Preču zīmes pieteikuma iesniegšana

Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā. Pakalpojums attiecas arī uz kolektīvās un sertifik...

Dizainparaugu meklējums

Ja Jūs esat izstrādājis oriģinālu dizainu, Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā veikt informācijas meklējumu, lai noskaidrotu, vai identi...