Mantošana

Notārs tiešsaistē

Saņem notāra konsultāciju, notariāli apliecinātu dokumentu, apmaksā pakalpojumu tiešsaistē.

Bērna mantisko interešu aizstāvība

• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu. • Bērna mantas pārdošana. • Bērna mantojuma sadalīšana. • Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināša...

Kadastra informācija mantojuma lietai

Pakalpojuma ietvaros var saņemt informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem vai būvēm, kuras neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā, kas aktuālajos Kadastra inform...