Lai nodrošinātu lietotājiem drošu piekļuvi portālam Latvija.lv un e-pakalpojumu saņemšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūra apstrādā tās rīcībā esošos personas datus.

Plašāka informācija pieejama sadaļās "Sīkdatņu politika" un "Personas datu apstrādes principi".