Zemes dzīļu izmantošana

Ģeoloģiskās informācijas sagatavošana

Informācijas sagatavošana par ģeoloģiskās izpētes un derīgo izrakteņu meklēšanas rezultātiem zemes īpašumā; derīgo izrakteņu atradnēm un prognožu laukumiem, to īpaš...

Zemes dzīļu izmantošanas licence

Pakalpojuma saņēmējs: fiziska persona/privāto tiesību juridiska persona. Laika posms, kurā iestāde sniedz pakalpojumu: maksimālais termiņš – 1 mēnesis. Pakalpojum...