Zemes dzīļu izmantošana

Ģeoloģiskās informācijas sagatavošana

Informācijas sagatavošana par ģeoloģiskās izpētes un derīgo izrakteņu meklēšanas rezultātiem zemes īpašumā; derīgo izrakteņu atradnēm un prognožu laukumiem, to īpaš...