Meža nozare, medības

Pierobežas joslas speciālā caurlaide

Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republ...

Mednieka sezonas karte

Mednieka sezonas karte ir dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem gan limitētos, gan nelimitētos dzīvniekus....

Paziņojums par koku ciršanu

Par koku ciršanu meža zemē paziņo Valsts meža dienesta mežniecībai sekojošos gadījumos: 1.koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem; 2.kopš...