Meža nozare, medības

Paziņojums par koku ciršanu

Par koku ciršanu meža zemē paziņo Valsts meža dienesta mežniecībai sekojošos gadījumos: 1.koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem; 2.kopš...

Mednieka sezonas karte

Mednieka sezonas karte ir dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem gan limitētos, gan nelimitētos dzīvniekus....