Meža nozare, medības

Valsts meža dienesta sanitārais atzinums

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestā meža sanitārā stāvokļa novērtēšanai. Valsts meža dienests veic pārbaudi dabā un s...

Meža veselības stāvokļa pārbaude

Speciālists apsekojot meža īpašumu, sniedz meža veselības stāvokļa novērtējumu (izņemot pārbaudi Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanai). Valsts meža die...