Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālie dzīvokļi

Grupu dzīvoklis

Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru deklarētā dzīvesviet...

Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Pakalpojums nepieciešams gadījumos, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu. Pēc dokumentu saņemša...

Īres tiesisko attiecību nodibināšana

Pakalpojums ir nepieciešams sekojošos gadījumos: 1) notikusi īrnieka maiņa; 2) ir atbrīvojusies dzīvojamā telpa kopējā dzīvoklī; 3) notikusi dzīvojamās telpas st...