Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālie dzīvokļi

Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Pakalpojums nepieciešams gadījumos, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu. Pēc dokumentu saņemša...