ES struktūrfondi, granti, nacionālās programmas

Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd ir iespējams pieteikties šādiem pasākumiem: Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģist...

Dalība pirmsinkubācijas programmā

Piesakies sešus mēnešus ilgai bezmaksas pirmsinkubācijas programmai biznesa ideju autoriem un jaundibinātiem komersantiem kādā no biznesa inkubatoriem visā Latvijā!...

Dalība inkubācijas programmā

Piesakies bezmaksas inkubācijas programmai kādā no LIAA biznesa inkubatoriem visā Latvijā, lai attīstītu savu produktu vai pakalpojumu un kļūtu par globāli konkurēt...