ES struktūrfondi, granti, nacionālās programmas

Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd ir iespējams pieteikties šādiem pasākumiem: Dīzeļdegviela zvejniekiem Valsts Zivju fonds At...

Konsultācija prototipa izstrādes atbalstam

Aicinām izmantot iespēju un pieteikt savu produktu vai pakalpojumu sākotnējai konsultācijai Tehnoloģiju biznesa centra (TBC) programmā PROTOTECH, kurā būs iespējams...

Dalība pirmsinkubācijas programmā

2022. gada rudens pieteikšanās noslēgusies 20. septembrī! Piesakies sešus mēnešus ilgai bezmaksas pirmsinkubācijas programmai biznesa ideju autoriem un jaundibin...