Komunālie pakalpojumi

Asenizatoru reģistrācija (Saldus novads)

Pašvaldības reģistrē asenizatoru reģistrā komersantus (turpmāk – asenizators) vai saimnieciskās darbības veicējus, kuri sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpo...