Komunālie pakalpojumi

Ūdens paraugu testēšana

Dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana.

Asenizatoru reģistrācija (Saldus novads)

Pašvaldības reģistrē asenizatoru reģistrā komersantus (turpmāk – asenizators) vai saimnieciskās darbības veicējus, kuri sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpo...