Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālie dzīvokļi

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalstu izmaksā vienam no vecākiem, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts. Māte un tēvs vienojas, kurš būs pabalsta saņēmējs. Pabalsta apmērs ir atka...

Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Pakalpojums nepieciešams gadījumos, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu. Pēc dokumentu saņemša...

Īres tiesisko attiecību nodibināšana

Pakalpojums ir nepieciešams sekojošos gadījumos: 1) notikusi īrnieka maiņa; 2) ir atbrīvojusies dzīvojamā telpa kopējā dzīvoklī; 3) notikusi dzīvojamās telpas st...