Ietekmes uz vidi novērtēšana, atkritumu apsaimniekošana

Atzinums par vietas izvēli būvniecībai

Veselības inspekcija apseko objektu klātienē, izvērtē iespējamās nelabvelīgas ietekmes uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem, teritorijas iepriekšizmantošanu, būvvieta...

Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

Atļauja nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku veselību un vidi. VVD izsniedz Atkritumu apsaimniekotājam...