Medikamenti

Apdrošināšanas atlīdzība

Atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksā sociāli apdrošinātai personai, kurai nelaimes gadījuma darbā vai konstatētās arodslimības dēļ Veselības un darbspēju ekspe...

Zinātniskās konsultācijas saņemšana

Zinātniskās konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar zāļu izstrādi, reģistrācijas pieteikumiem, klīnisko pētījumu pieteikumiem, regulatoriem aspektiem. Kon...