Kultūras mantojums

Pieaugušo neformālās izglītības kursi

Profesionālās kompetences pilnveides kursi, semināri, meistarklases u.c. pasākumi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā iesaistītajiem speciālisti...

Ekskursija pa Stāmerienas pili

Apmeklējot Stāmerienas pili varēs izbaudīt gan ainavu stila parku, gan ezerus: no rietumiem – Stāmerienas ezers, no ziemeļrietumiem – Pogas ezers. Abus ezerus savie...