Kultūras mantojums

Pieaugušo neformālās izglītības kursi

Profesionālās kompetences pilnveides kursi, semināri, meistarklases u.c. pasākumi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā iesaistītajiem speciālisti...