Kultūras mantojums

E-grāmatu lasīšana

Pieeja vairāk nekā 500 latviešu autoru un latviešu valodā tulkotajām e-grāmatām bez maksas tiešsaistē vietnē www.3td.lv. Lai reģistrētos e-grāmatu lasīšanai, ir jāb...

Pieaugušo neformālās izglītības kursi

Profesionālās kompetences pilnveides kursi, semināri, meistarklases u.c. pasākumi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā iesaistītajiem speciālisti...