Piederība, personas statuss

Pilsonības iegūšana

Latvijas pilsonības iegūšana saskaņā ar Pilsonības likuma nosacījumiem: 1) Ārvalstīs dzimuša bērna, kura dzimšanas brīdī viens no vecākiem vai abi vecāki ir Latvij...

Tautības ieraksta maiņa

Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pr...

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Nodrošina iesnieguma par atteikšanos no Latvijas pilsonības izskatīšanu un lēmuma par Latvijas pilsonības zaudēšanas pieņemšanu. Informatīvais tālrunis: +371 672094...

Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra par fizisko personu datiem (ziņas par dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases d...

Līguma slēgšana par kapa vietu

Tiek noslēgts līgums ar Mārupes novada pašvaldību par kapavietas uzturēšanu, kas nosaka uzturētāja tiesības un pienākumus. Pakalpojumu var saņemt persona, kuras d...