Piederība, personas statuss

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu. Vārdu un uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts Vārda, uzvārd...

Personas paraksta apliecinājums

Personas paraksta apliecinājums par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosinājumu, vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukša...

Pilsonības iegūšana

Latvijas pilsonības iegūšana saskaņā ar Pilsonības likuma nosacījumiem: 1) Ārvalstīs dzimuša bērna, kura dzimšanas brīdī viens no vecākiem vai abi vecāki ir Latvij...

Izziņa no Fizisko personu reģistra

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Fizisko personu reģistra par fizisko personu datiem (ziņas par dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pas...

Līguma slēgšana par kapavietu

Tiek noslēgts līgums ar Mārupes novada pašvaldību par kapavietas uzturēšanu, kas nosaka uzturētāja tiesības un pienākumus. Pakalpojumu var saņemt persona, kuras d...