Piederība, personas statuss

Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra par fizisko personu datiem (ziņas par dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases d...

Pilsonības iegūšana

Latvijas pilsonības iegūšana saskaņā ar Pilsonības likuma nosacījumiem: 1) Ārvalstīs dzimuša bērna, kura dzimšanas brīdī viens no vecākiem vai abi vecāki ir Latvij...

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Nodrošina iesnieguma par atteikšanos no Latvijas pilsonības izskatīšanu un lēmuma par Latvijas pilsonības zaudēšanas pieņemšanu. Informatīvais tālrunis: +371 672094...

Aktuālais un iepriekšējais personas kods

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt no Iedzīvotāju reģistra ziņas par personas aktuālo personas kodu un ziņas par iepriekšējiem personas kodiem, ja tādi ir. Ziņu...

Tautības ieraksta maiņa

Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pr...