Piederība, personas statuss

Tautības ieraksta maiņa

Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pr...

Pilsonības iegūšana

Latvijas pilsonības iegūšana saskaņā ar Pilsonības likuma nosacījumiem (Ārvalstīs dzimušie bērni; Naturalizācija; Nepilsoņu vai bezvalstnieku bērni; Latvijas pils...

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Nodrošina iesnieguma par atteikšanos no Latvijas pilsonības izskatīšanu un lēmuma par Latvijas pilsonības zaudēšanas pieņemšanu. Informatīvais tālrunis: +371 672094...

Bioloģiskas izcelsmes pēdu klātbūtne

Bioloģiskas izcelsmes pēdu klātbūtnes noteikšana uz priekšmetiem: 1. asins un izdalījumu sugas piederības noteikšana (1 traips); 2. sviedru klātbūtnes noteikšana...

Līguma slēgšana par kapa vietu

Tiek noslēgts līgums ar Mārupes novada pašvaldību par kapavietas uzturēšanu, kas nosaka uzturētāja tiesības un pienākumus. Pakalpojumu var saņemt persona, kuras d...