Piederība, personas statuss

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu. Vārdu un uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts Vārda, uzvārd...

Aktuālais un iepriekšējais personas kods

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt no Fizisko personu reģistra ziņas par personas aktuālo personas kodu un ziņas par iepriekšējiem personas kodiem, ja tādi ir....

Paternitātes atzīšana

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību vai reģistrējuši laulību pēc bērna dzimšanas reģistrācijas, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokume...

Bioloģiskas izcelsmes pēdu klātbūtne

Bioloģiskas izcelsmes pēdu klātbūtnes noteikšana uz priekšmetiem: 1. asins un izdalījumu sugas piederības noteikšana (1 traips); 2. sviedru klātbūtnes noteikšana...

Līguma slēgšana par kapavietu

Tiek noslēgts līgums ar Mārupes novada pašvaldību par kapavietas uzturēšanu, kas nosaka uzturētāja tiesības un pienākumus. Pakalpojumu var saņemt persona, kuras d...