Reģistri

Psihologa-pārrauga tiesību iegūšana

No 2020. gada 1. janvāra Psihologu reģistrā reģistrēti psihologi bez psihologa sertifikāta var turpināt darbu tikai, noslēdzot līgumu ar psihologu-pārraugu. Ikviena...

Psihologa sertifikācija

Tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo darbību apliecina reģistrācija Psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts vismaz vienā no 6 profesionālās darbība...

Psihologa reģistrācija

Lai psihologs būtu tiesīgs veikt profesionālo darbību, viņam jābūt reģistrētam publiskajā Psihologu reģistrā.

Ārstniecības personu resertifikācija

Resertifikācija tiek veikta pamatspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kas noteikta normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības...