Vidusskola

Uzņemšana izglītības iestādē

Uzņemšana (vietu piešķiršana): - pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); - pamatizglītības iestādē; - vispārējās vidējās izglītības iestādē; - speciālās izglīt...

Dobeles novada izglītojamo pārvadājumi

Pašvaldība organizē izglītojamo pārvadājumus un sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem un pirmsskolas obligātās izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kas māc...