Invaliditātes pakalpojumi

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās...

Sociālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir aktīvs un dinamisks process, kura laikā persona...