Sabiedriskās apspriešanas, sabiedrības informēšana

Žurnālistu akreditācija Rīgas domē

Pakalpojums nodrošina iespēju plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas apmeklēt Rīgas domes sēdes, Rīgas domes komiteju sēdes, sagatavot un iesniegt Rīgas pašva...

Publiskā apspriešana par koku ciršanu

Pirms Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu publiski pieejamos objektos un/vai sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, vai, ja...

Būvniecības ieceres publiska apspriešana

Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nodrošinot pieņemtā lēmuma atklātumu, saistībā ar attiecīgās teritorija...