Bāriņtiesas, bērnu tiesības, ģimenes strīdi

Dienas centrs bērniem

Dienas centrs bērniem sniedz pakalpojumus bērniem no trūcīgām mājsaimniecībām un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Pakalpojums tiek sniegts...

Bērna mantisko interešu aizstāvība

• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu. • Bērna mantas pārdošana. • Bērna mantojuma sadalīšana. • Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināša...