Sociālā apdrošināšana

Vecuma pensija

Vecuma pensiju piešķir personām, kuras dzīvo Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, ja tās sasniegušas vecuma pens...

Konsultēšana par VSAA pakalpojumiem

Personai ir iespēja saņemt speciālista konsultāciju par pakalpojumiem, ko sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Speciālists izskaidros tiesības saņ...

Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts

Konta izraksts satur informāciju par pensiju 2. līmeņa jeb valsts fondēto pensijas shēmas dalībnieka pensiju 2. līmenī ieguldītajām summām, uzkrāto kapitālu un darī...