ES atbalsta maksājumi

Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd ir iespējams pieteikties šādiem pasākumiem: Valsts Zivju fonds Atbalsts Valsts uzraudzībā es...