Valsts un pašvaldību sociālā palīdzība

Pensionāra apliecība

Valsts vecuma pensijas saņēmēja Pensionāra apliecību vai Izdienas pensijas saņēmēja apliecību (turpmāk – pensionāra apliecība) izsniedz personām, kurām Valsts sociā...

Dienas centrs bērniem

Dienas centrs bērniem sniedz pakalpojumus bērniem no trūcīgām mājsaimniecībām un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Pakalpojums tiek sniegts...