Valsts un pašvaldību sociālā palīdzība

Pašatteikušos personu reģistrs

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 4¹ pantu fiziskajai personai ir tiesības rakstveidā pieprasīt, lai tai tiktu noteikts liegums Latvijas Republikā spēlēt azart...

Pabalsts apbedīšanai

Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir 430 eiro, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts soc...

Pabalsts veselības aprūpei

Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem veselības aprūpes pieej...