Valsts un pašvaldību sociālā palīdzība

Patversmes/naktspatversmes pakalpojums

Patversme nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus līdz sešiem mēnešiem gadā. Nak...