Valsts un pašvaldību sociālā palīdzība

Pansijas pakalpojums

Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas, ja personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms nav mazāks p...