Ievērībai! E-pakalpojums "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs" ir apvienoti e-pakalpojumā "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana". Jaunais e-pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī, kā arī norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī un anulēt papildu adresi, ja tā vairs nav aktuāla.

 

Informējam, ka no 2022.gada 1.februāra e-pakalpojums “Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves" tiek slēgts. Savu  gribu atļaut vai aizliegt izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves turpmāk var veikt izdarot atzīmi veselības informācijas sistēmā.

Informējam, ka ar 04.01.2022 portālā Latvija.lv ir slēgts e-pakalpojums “Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija”. Saistībā ar grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā (21.panta ceturtā daļa) ar 04.01.2022 mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju veic tikai praktizējošs veterinārārsts. Plašāka informācija ir pieejama Lauksaimniecības datu centra mājas lapā https://www.ldc.gov.lv/lv/informacija-par-registresanu

 

E-pakalpojums Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai” uz laiku no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim tiek slēgts. Lai pieteiktu apmeklējumu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, lūdzam izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko pierakstu https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts