Izmantojot šo mājas lapu, Jūs piekrītat, ka šajā lapā ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantošanas ar mērķi uzlabot e-pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai (astotā daļa), kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā (sestā daļa).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Sīkdatņu veidi

Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes

Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu), gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku, konkrētu laika periodu).

Tehnoloģiski nepieciešamās un statistiskās sīkdatnes

Šajā mājas lapā izmantotās sīkdatnes var iedalīt divās kategorijās: tehnoloģiski nepieciešas sīkdatnes, bez kurām e-pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes:

Mērķis

 

 

Apraksts

 

 

Tehnoloģiski nepieciešamās

 

 

Ievadformu sīkdatnes – saglabā formu laukos ievadīto informāciju tās atkārtotai ievadei.

Identifiķācijas sīkdatnes – saglabā iegūto identitāti tās atkalizmantošanai  Single-sign-on procesa ietvaros.

Funkcionālās sīkdatnes - ļauj mūsu mājas lapai atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietotāja vārdu, lietoto valodu u.tml.) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.

Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas lai varētu pārvietoties mājas lapā, izmantot tās sniegtās iespējas kā arī identificēties. Atbilstoši 29. panta personas datu aizsardzības grupas 2012. gada 7. jūnija viedoklim šīs sīkdatnes ir uzskatāmas par atbilstošām pazīmei B, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf

 

 

Analītiski statistiskās sīkdatnes

 

 

Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo mājas lapu, piemēram, lai noteiktu kādas lapas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par kļūdām.

 

 

Virkne normatīvo aktu (2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punkts, 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” 12.3., 12.5., 12.6., 12.7. un 12.8. apakšpunkti, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pants) nosaka Aģentūrai pienākumu, sniedzot pieeju e-pakalpojumiem portālā www.latvija.lv, vienlaikus uzkrāt un analizēt informāciju par šo e-pakalpojumu apmeklētību. (detalizēti skatīt Privātuma politika)

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat skatīt sadaļā Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes.

 

Detalizēta informācija par izmantotajām sīkdatnēm

Tehnoloģiskās sīkdatnes

Nosaukums

 

 

Mērķis

 

 

Dzīves laiks

 

 

qtrans_cookie_test

 

 

Valodas izvēle

 

 

Apmeklējuma laikā

 

 

cookieguard_initialised
cookieguard_allowedCookies
cookieguard_disallowedCookies

 

 

Izmanto informācijas iegūšanai, vai piekrītat sīkdatņu lietošanai

 

 

Patstāvīgā sīkdatne

 

 

Analītiski statistiskās sīkdatnes:

Nosaukums

 

 

Mērķis

 

 

Dzīves laiks

 

 

_hjClosedSurveyInvites

 

 

Šī sīkdatne tiek izveidota, lietotājam mijiedarbojoties ar aptaujas uzaicinājuma iznirstošo dialoglogu. To izmanto, lai nodrošinātu, ka tas pats uzaicinājums netiek parādīts atkārtoti.

 

 

Patstāvīgā sīkdatne

 

 

_hjDonePolls

 

 

Šī sīkdatne tiek izveidota, kad lietotājs ir pabeidzis aptauju, izmantojot Feedback Poll logrīku. To izmanto, lai tā pati aptauja neparādītos atkārtoti, kad tā vienreiz jau aizpildīta.

 

 

Patstāvīgā sīkdatne

 

 

_hjMinimizedPolls

 

 

Šī sīkdatne tiek izveidota, kad lietotājs minimizē Feedback Poll logrīku. To izmanto, lai nodrošinātu, ka logrīks paliek minimizētā stāvoklī, lietotājam ceļojot pa vietni.

 

 

Sesijas sīkdatne

 

 

_hjDoneTestersWidgets

 

 

Šī sīkdatne tiek izveidota, kad lietotājs iesniedz datus ar Recruit User Testers logrīku. To izmanto, lai nodrošinātu, ka ekrānforma neparādītos atkārtoti, kad tā vienreiz jau aizpildīta.

 

 

Patstāvīgā sīkdatne

 

 

_hjMinimizedTestersWidgets

 

 

Šī sīkdatne tiek izveidota, kad lietotājs minimizē Recruit User Testers logrīku. To izmanto, lai nodrošinātu, ka logrīks paliek minimizētā stāvoklī, lietotājam ceļojot pa vietni.

 

 

Patstāvīgā sīkdatne

 

 

_hjDoneSurveys

 

 

Šī sīkdatne tiek izveidota, kad lietotājs pabeidzis aptauju. To izmanto, lai aptauja tiktu parādīta tikai gadījumā, ja apmeklētājs to vēl nav pildījis.

 

 

Patstāvīgā sīkdatne

 

 

__utma

 

 

Izmanto, lai identificētu lietotājus un apmeklējuma reizes.

 

 

2 gadus no izveidošanas

 

 

__utmb

 

 

Izmanto, lai identificētu jaunas apmeklējuma reizes.

 

 

30 min no izveidošanas

 

 

__utmc

 

 

Darbojas saistībā ar sīkdatni __utmb, lai noskaidrotu, vai lapa tiek apmeklētu pirmo reizi.

 

 

Līdz interneta sesijas beigām

 

 

__utmt

 

 

Darbojas saistībā ar sīkdatni __utmb, lai noskaidrotu, vai lapa tiek apmeklētu pirmo reizi.

 

 

10 min no izveidošanas

 

 

__utmz

 

 

Izmanto, lai noskaidrotu avotu, vai vietni caur kurieni lapa tiek apmeklēta.

 

 

6 mēnešus no izveidošanas

 

 

 

Sīkdatņu kontrole

Google Analytics

Šajā mājaslapā tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

Papildus atteikuma iespējai Jūs varat atslēgt Google Analytics statistiku vākšanas iespēju, lejuplādējot un aktivizējot pārlūkprogrammas opciju https://hugo.lv/lv/Translate/Website?url=http%3A%2F%2Ftools.google.com%2Fdlpage%2Fgaoptout%3Fhj%3Dde (Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, izvēlnē ‘Select a language’ izvēlieties ‘English’ un nospiediet pogu “Tulkot”).

Gemius HeatMap

Šajā mājaslapā tiek izmantota uzņēmuma „Gemius” programma „Gemius HeatMap”, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā, un ļauj analizēt portāla lietojamību. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzkrātu statistisko informāciju par lietotāju veiktajām darbībām sistēmā. Apkopotā informācija palīdz analizēt to, kas lietotājam šķiet interesants un piesaista uzmanību, izmantojot portālu, lai nākotnē padarītu to ērtāku lietotājiem. Izmantojot IP-anonimizāciju, Jūsu IP adrese tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā. Visi dati, kuri tiek saglabāti, izmantojot šo programmu, ir anonīmi.

Papildus atteikuma iespējai Jūs varat atslēgt “Gemius HeatMap” statistiku vākšanas iespēju, lejuplādējot un aktivizējot pārlūkprogrammas opciju https://hugo.lv/lv/Translate/Website?url=http%3A%2F%2Fdonottrack.us%2F (Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, nospiediet pogu “Tulkot”) vai akceptēt īpaši izveidotu OPTOUT sīkdatni https://hugo.lv/lv/Translate/Website?url=http%3A%2F%2Foptout.hit.gemius.pl%2FremoveEN.php (Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, nospiediet pogu “Tulkot”).

 

Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes

Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu datoru. Lai to izdarītu, Jums ir jāaktivizē pārlūkprogrammā esošie norādījumi (parasti atrodas sadaļā „Palīdzība”, „Rīki” vai “Rediģēšana”).

Vairāk var lasīt latviešu valodā.

Informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu - https://hugo.lv/lv/Translate/Website?url=https%3A%2F%2Fwww.aboutcookies.org%2Fhow-to-control-cookies (Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, nospiediet pogu “Tulkot”).

Informācija par sīkdatņu dzēšanu - https://hugo.lv/lv/Translate/Website?url=https%3A%2F%2Fwww.aboutcookies.org%2Fhow-to-delete-cookies%2F (Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, nospiediet pogu “Tulkot”).

Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažas tīmekļa vietņu funkcionalitātes var tikt zaudētas.

Kontaktinformācija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 90001733697, Alberta iela 10, Rīga, LV 1010

Personas datu apstrādātāji  e-pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Inc, saistības attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi:

https://policies.google.com/privacy#enforcement

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!?modal_active=none

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788

https://www.hotjar.com/terms

Gemius Polska LLC

18 B Postępu Street, Orion Building, 9 floor, 02-676 Warsaw

https://heatmap.gemius.com/en/privacy-policy/

 

Jautājumu gadījumā lūdzam, rakstīt uz e pastu: portals@vraa.gov.lv.

Lietotājs var sazināties ar Aģentūras datu aizsardzības speciālistu saistībā ar jautājumiem par personas datu apstrādi, tai skaitā piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu, izmantojot sekojošo kontaktinformāciju: vdar@vraa.gov.lv vai arī personasdati@vraa.gov.lv.