Darījumi ar transporta līdzekļiem

Atteikšanās no izņemtā transportlīdzekļa

Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības atteikties no izņemtā transportlīdzekļa. Plašāka informācija pieejama...

Izņemtā transportlīdzekļa realizācija

Saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa realizācija. Plašāka informācija pieejama Nodroš...