Darījumi ar transporta līdzekļiem

Traktortehnikas noņemšana no uzskaites

Pakalpojums mērķis ir traktortehnikas noņemšana no uzskaites atsavināšanai, tās izvešanai no Latvijas Republikas vai norakstīšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasīb...

Tranzīta numura zīmju saņemšana

Tranzīta numura zīmes izsniedz transportlīdzeklim: 1) kuru paredzēts izvest no Latvijas atsavināšanai vai pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī; vai 2) kurš piedalās...