Ceļi

Koku ciršanas atļaujas saņemšana, Jelgava

Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas sagatavošana un izsniegšana. Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes droš...

Tehnisko noteikumu izsniegšana

Tehnisko noteikumu izsniegšana, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.