Muzeji

Valmieras muzeja maksas pakalpojumi

Muzejs piedāvā telpu un teritorijas nomu publiskiem un privātiem pasākumiem, semināriem, koncertiem u.tml. pasākumiem. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar spēkā eso...