Naudas maiņa

Izziņas par valūtas kursiem sniegšana

Persona var saņemt izziņu par Latvijas Bankas noteiktā datumā (līdz 2014. gada 1. janvārim) noteikto oficiālo kursu lata apmaiņai pret ārvalstu valūtu