Naudas maiņa

Izziņas par valūtas kursiem sniegšana

Persona var saņemt izziņu par Latvijas Bankas noteiktā datumā (līdz 2014. gada 1. janvārim) noteikto oficiālo kursu lata apmaiņai pret ārvalstu valūtu.

Latu apmaiņa pret eiro

Latvijas Bankas klientu kasē neierobežotā apjomā veic latu banknošu un monētu apmaiņu pret eiro pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa 0,702804 lati p...