Bibliotēkas

Patentu informācijas meklējums

Patentu informācijas meklējums ieteicams, lai: • izvairītos no jau zināma risinājuma izstrādes • izvērtētu sava izgudrojuma tehnisko līmeni pirms patenta pieteiku...

Dizainparaugu meklējums

Ja Jūs esat izstrādājis oriģinālu dizainu, Patentu valde piedāvā veikt informācijas meklējumu, lai noskaidrotu, vai identisks vai līdzīgs dizaina objekts jau nav re...

Preču zīmju meklējums

Preču zīmju meklējums ieteicams, lai: • pirms preču zīmes reģistrācijas pārliecinātos, ka noteiktā teritorijā netiek pārkāptas citas agrāk reģistrētas preču zīmes...

Patentu valdes bibliotēkas pakalpojumi

Nodrošinām pieeju informācijas resursiem intelektuālā īpašuma jomā, t.sk. grāmatām, periodiskiem izdevumiem, elektroniskiem izdevumiem, kā arī palīdzam klientam vei...

Mācību pakalpojums

LNB piedāvā lasītājiem iespēju pieteikties uz šādām bezmaksas mācību nodarbībām informācijas meklēšanā: - Informācijas meklēšana LNB elektroniskajā katalogā, valst...

Informācijas pakalpojumi

LNB sniedz individuālus maksas informācijas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. Piedāvājam: - tematiska pieprasījuma izpildi no LNB krājuma materiāli...

E-grāmatu lasīšana

Pieeja vairāk nekā 500 latviešu autoru un latviešu valodā tulkotajām e-grāmatām bez maksas tiešsaistē vietnē www.3td.lv. Lai reģistrētos e-grāmatu lasīšanai, ir jāb...