Zemes izmantošana (teritoriālplānošana)

Spēkā esošie vērtību zonējumi

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām tiek izstrādāti vērtību zonējumi četrām nekustamo īpašumu grupām: - lauku nekustamo īpašumu grupai; - dzīvojamās apbūves īpašum...