Zemes izmantošana (teritoriālplānošana)

Vienošanās par piekļuvi TAPIS sistēmai

Vienošanās starp pašvaldību un detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādātāju par piekļuves tiesību piešķiršanu TAPIS sistēmai konkrētā plānošanas dokumenta izstrād...