Zemes izmantošana (teritoriālplānošana)

Speciāla datu atlase un apstrāde

Pakalpojuma ietvaros atbilstoši pieprasījumam Valsts zemes dienests (VZD) veic speciālu datu atlasi un apstrādi no VZD uzturēto informācijas sistēmu aktuālajiem un...