Zemes izmantošana (teritoriālplānošana)

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Zemes ierīcības projekts ir atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākum...

Speciāla datu atlase un apstrāde

Pakalpojuma ietvaros atbilstoši pieprasījumam Valsts zemes dienests (VZD) veic speciālu datu atlasi un apstrādi no VZD uzturēto informācijas sistēmu aktuālajiem un...