Apbalvojumi

Goda raksta piešķiršana (JĒKABPILS)

Goda raksts ir apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par nopelniem un ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sport...

Atzinības raksta piešķiršana (JĒKABPILS)

Atzinības raksts ir apbalvojums, ko piešķir fiziskai personai par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, aktīvu dalību olimpiādēs, sacensībās, pašval...