Preču un pakalpojumu drošība, valsts iepirkums

Produkta sertifikāta saņemšana

Lai veicinātu zāļu eksportu un nodrošinātu importa prasību izpildi citās valstīs, Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – ZVA) pēc zāļu eksportētāja (ražotāja vai vairumti...