Preču un pakalpojumu drošība, valsts iepirkums

Apmācība par publiskajiem iepirkumiem

Apmācības par aktuālajām ar publiskajiem iepirkumiem saistītām tēmām atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja apmācību plānam. Informācija par plānotajiem semināriem...

Ķīmiski toksikoloģiskā izpēte

Bioloģiskā materiāla ķīmiski toksikoloģiskās izpētes pakalpojumi: 1. pilna ķīmiski toksikoloģiskā izpēte; 2. ķīmiski toksikoloģiskā izpēte opija alkaloīdu noteikš...