Preču un pakalpojumu drošība, valsts iepirkums

Cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācija

Zāļu reģistrācija nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrībai drošu, kvalitatīvu un efektīvu zāļu pieejamību. Lai reģistrētu zāles, nākamajam zāļu reģistrācijas ap...

Produkta sertifikāta saņemšana

Lai veicinātu zāļu eksportu un nodrošinātu importa prasību izpildi citās valstīs, Zāļu valsts aģentūra pēc zāļu eksportētāja (ražotāja vai vairumtirgotāja) piepras...