Preču un pakalpojumu drošība, valsts iepirkums

Publisko iepirkumu apstrīdēšana

Publisko iepirkumu apstrīdēšana ir pārskatīšanas procedūra, kas nodrošina iepirkuma procedūru rīkotāju pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi. Pakalpojuma mērķis ir...

Apmācība par publiskajiem iepirkumiem

Apmācības par aktuālajām ar publiskajiem iepirkumiem saistītām tēmām atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja apmācību plānam. Informācija par plānotajiem semināriem...