Pirkšana, pārdošana, īre, noma, maiņa

Garāžu iznomāšana

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu garāžu Rīgas pilsētas teritorijā piedalās attiecīgās Rīgas pilsētas izpilddirekcijas rīkotajās mutiskajās vai raksti...

Nedzīvojamo telpu iznomāšana

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošas nedzīvojamās telpas Rīgas pilsētas teritorijā piedalās attiecīgās Rīgas pilsētas izpilddirekcijas rīkotajās mutiska...

Sakņu (ģimenes) dārzu iznomāšana

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona (...