Pirkšana, pārdošana, īre, noma, maiņa

Zvejas limitu piešķiršana

Zvejnieks (pašpatēriņa vai komerczvejnieks) iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda zvejas darbībām vēlamos zvejas limitus. Pašvaldība, ņemot vērā tai MK noteik...