Pirkšana, pārdošana, īre, noma, maiņa

Notārs tiešsaistē

Saņem notāra konsultāciju, notariāli apliecinātu dokumentu, apmaksā pakalpojumu tiešsaistē.

Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos

Atzinumu par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķinu sagatavo, ja dzīvojamās mājas tiesiskais valdītājs vai īpašnieks vēl...