Pirkšana, pārdošana, īre, noma, maiņa

Zvejas limitu piešķiršana

Zvejnieks (pašpatēriņa vai komerczvejnieks) iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda zvejas darbībām vēlamos zvejas limitus. Pašvaldība, ņemot vērā tai MK noteik...

Dzīvokļa piešķiršana (JĒKABPILS NOVADS)

Ja persona, pamatojoties uz 2022.gada 1.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā” ir r...

Ūdenstilpju noma

Nepieciešams fiziskām vai juridiskām personām, kas vēlas nomāt un apsaimniekot ūdenstilpes Jūrmalas valstspilsētas teritorijā.