Pirkšana, pārdošana, īre, noma, maiņa

Dzīvokļa piešķiršana (JĒKABPILS NOVADS)

Ja persona, pamatojoties uz 2016.gada 15.decembra saistošiem noteikumi Nr.32 „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā” ir...