Pabalstu izmaksas

Pabalsts veselības aprūpei

Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem veselības aprūpes pieejamību,...

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam, uzsākot mācību gadu, piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizg...

Pabalsts apbedīšanai

Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir 430 eiro, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts soc...

Pabalsts aizgādnim

Rīgas Sociālais dienests piešķir materiālu atbalstu personai, kuru Rīgas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa...