Pabalstu izmaksas

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalstu, ko dēvē arī par māmiņalgu, izmaksā vienam no vecākiem, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts. Šo pabalstu var saņemt līdz bērna viena vai pusotra...

Slimības pabalsts

Slimības pabalstu izmaksā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam par to laiku, kad persona nevar strādāt: • ja saslimusi pati apdrošinātā persona, slimības pabalstu...

Pabalsts apbedīšanai

Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir 430 eiro, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts soc...

Pabalsts veselības aprūpei

Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem veselības aprūpes pieej...