Pabalstu izmaksas

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu: • darba ņēmēja, pašnodarbinātā vai tā apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā; • bezdarb...

Bērna piedzimšanas pabalsts

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā Latvijā pastāvīgi dzīvojošam vienam no vecākiem par katru bērnu, kuram ir piešķirts personas kods. Pabalstu piešķir arī aizbildn...

Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalstu par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku izmaksā sievietei, kura: • ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā, sākoties grūtniecības at...

Konsultēšana par VSAA pakalpojumiem

Personai ir iespēja saņemt speciālista konsultāciju par pakalpojumiem, ko sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Speciālists izskaidros tiesības saņ...