Pabalstu izmaksas

Pabalsti ārpusģimenes aprūpei

Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes ienākumus, piešķir: pabalstu aizbildnim, kurš aprūpē divus un vairāk bērnus – 55 eiro mēnesī par katru bērnu; palīdzību audžuģime...