Pabalstu izmaksas

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksā: • personai, kura ir sasniegusi noteikto vecumu pensijas piešķiršanai, ja šai personai nav tiesību saņemt valsts pens...

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalstu, ko dēvē arī par māmiņalgu, izmaksā vienam no vecākiem, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts. Šo pabalstu var saņemt līdz bērna viena vai pusotra...

Slimības pabalsts

Slimības pabalstu izmaksā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam par to laiku, kad persona nevar strādāt un zaudē ienākumus slimības dēļ. • Ja saslimusi pati apdroš...