Pabalstu izmaksas

Slimības pabalsts

Slimības pabalstu izmaksā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam par to laiku, kad persona nevar strādāt un zaudē ienākumus slimības dēļ. • Ja saslimusi pati apdroš...

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalstu izmaksā vienam no vecākiem, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts. Māte un tēvs vienojas, kurš būs pabalsta saņēmējs. Pabalsta apmērs ir atka...

Konsultēšana par VSAA pakalpojumiem

Personai ir iespēja saņemt speciālista konsultāciju par pakalpojumiem, ko sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Speciālists izskaidros tiesības saņ...