Rīcība ar valsts un izņemto mantu

Telpu izmantošana

Ministru kabineta 28.01.2021. noteikumos Nr.56 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" norādīto telpu noma. Plašāka informācija pieejama Nodro...

Izņemtās mantas realizācija

Saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu kriminālprocesā realizē lietiskos pierādījumus vai arestēto mantu; saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pā...

Izņemtās mantas atdošana

Saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu kriminālprocesā atdod lietiskos pierādījumus vai arestēto mantu; saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārk...

Izņemtā transportlīdzekļa realizācija

Saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa realizācija. Plašāka informācija pieejama Nodroš...

Izņemtā transportlīdzekļa atdošana

Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa atdošana no tā glabāšanas vietas, izpildot atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārk...

Atteikšanās no izņemtā transportlīdzekļa

Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības atteikties no izņemtā transportlīdzekļa. Plašāka informācija pieejama...