Imports, eksports

Apiņu kvalitātes robežkontrole

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Apiņu kvalitātes robežkontrolei ir pakļautas apiņu rogas, apiņu pulveri un ekstrakti.

Fitosanitārā robežkontrole

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Fitosanitārajai robežkontrolei pakļauti augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, saknes, griezti zi...