Muita,preču pārvietošana pāri muitas robežai

Muitas procedūra – tranzīts

Savienības ārējā tranzīta procedūra ļauj pārvietot ārpussavienības preces starp Savienības muitas iestādēm, neattiecinot uz tām muitas maksājumus, kā arī tirdzniecī...

Skaidras naudas deklarācija

Jebkurai fiziskai personai, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu (gan iebraucot, gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, ir pie...

Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums

Jebkurai fiziskai personai, kas šķērso Latvijas valsts robežu ar Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā, ir...