Muita,preču pārvietošana pāri muitas robežai

Muitas procedūra – tranzīts

Tranzīta procedūra tiek piemērota ārpussavienības (trešo valstu) preču pārvadājumiem starp Savienības muitas kontroles punktiem, neattiecinot uz precēm ievedmuita...

Muitas procedūra – galapatēriņš

Saskaņā ar galapatēriņa procedūru preces var laist brīvā apgrozībā ar atbrīvojumu no nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to īpašo izmantojumu.

Muitas procedūra – izvešana pārstrādei

Muitas procedūra - izvešana pārstrādei - atļauj Savienības preces izvest uz laiku no Savienības muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības un šajās darb...

Muitas procedūra – pagaidu ievešana

Muitas procedūra - pagaidu ievešana - ļauj izmantot Savienības muitas teritorijā ārpussavienības preces, kas paredzētas atpakaļizvešanai neizmainītā veidā, izņemot...

Muitas statistikas pārskats pēc iesnieguma

Datu apkopojumi no Latvijā noformētām rakstveida un elektroniskām muitas deklarācijām par precēm, kuras ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, a...