Arhīvi

Ģenealoģiska pētījuma sagatavošana

Arhīvs sagatavo pētījumu par dzimtas vēsturi - ģimenes locekļu dzimšanas, laulību, miršanas faktiem, nodarbošanos, dzīves vietu no baznīcu grāmatām, iedzīvotāju sar...