Dzīvesvieta

Nekustamā īpašuma reģistrācija

No 2019.gada 1.decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistē...

Kadastra teksta datu tīmekļa pakalpe

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Kadastra informācijas sistēmas teksta datus standartizētā apjomā (informācijas blokos, kuros apkopoti noteikta sastāva dati) XML for...

Kadastra teksta datu pārlūkošana

E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv iespējams pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus: 1. neidentificēta persona bez maksas var pārlūkot vispār...

Mobilā lietotne kadastrs.lv

Valsts zemes dienests (VZD) izstrādājis ātru un ērtu bezmaksas mobilo lietotni kadastrs.lv. Tā noder gan esošajiem un topošajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, gan...