Dzīvesvieta

Mobilā lietotne kadastrs.lv

Valsts zemes dienests (VZD) izstrādājis ātru un ērtu bezmaksas mobilo lietotni kadastrs.lv. Tā noder gan esošajiem un topošajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, gan...

Inženierbūves nolietojuma aktualizācija

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) reģistrētai inženierbūvei¸ tai skaitā uz inženierbūves datu deklarācijas pamata reģistrējamai inže...