Tehniskās apskates

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate

Transportlīdzekļu tehniskās apskates mērķis ir nodrošināt, lai ceļu satiksmē piedalās droši un visiem tehniskajiem parametriem atbilstoši transportlīdzekļi. Tehnisk...