Medicīniskie pakalpojumi

Bērnu aprūpe mājās

Aprūpe mājās sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē (piemēram, ēšanā, ēdiena pagatavošanā, ģērbšanā, pozicionēšanā, ķermeņa higiēnas nodrošināša...

Drošās vides ģimenes pakalpojums

Drošās vides ģimenes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē ārpusģimenes aprūpē nonākušiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētiem bērniem vecum...

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās...

Sociālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir aktīvs un dinamisks process, kura laikā persona...