Medicīniskie pakalpojumi

Sociālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir aktīvs un dinamisks process, kura laikā persona ar fun...

Profesionālā rehabilitācija

Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši cilvēka funkcionēšanas traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš i...

Veselību veicinoši pakalpojumi

Veselīgs dzīvesveids, veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana: - ergoterapeita pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvali...

Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju var saņemt Latvijas teritorijā dzīvojošas sociāli apdrošināts personas ar apdrošināšanas (darba) stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ja pe...