Medicīniskie pakalpojumi

Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju var saņemt Latvijas teritorijā dzīvojošas sociāli apdrošināts personas ar apdrošināšanas (darba) stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ja pe...

Saņemtās Darbnespējas lapas

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par visām savām darbnespējas lapām (sagatavotajām, atvērtajām, anulētajām un slēgtajām), kas ir reģistr...

Kas skatījies manus medicīnas datus

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt savu, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu medicīnas datu apskates vēsturi.