Medicīniskie pakalpojumi

Veselību veicinoši pakalpojumi

Veselīgs dzīvesveids, veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana: • ergoterapeita pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvali...

Bērnu aprūpe mājās

Aprūpe mājās sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē (piemēram, ēšanā, ēdiena pagatavošanā, ģērbšanā, pozicionēšanā, ķermeņa higiēnas nodrošināša...

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās...