Pilsonība, valstiskā piederība, personas statuss

Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra par fizisko personu datiem (ziņas par dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases d...

Vārda, uzvārda vai tautības maiņa

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz ve...