Darba meklēšana

NVA CV un Vakanču portāls

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) CV un vakanču portāls ir plašākā vakanču datu bāze Latvijā, kurā aptvertas visās 20 NVA filiālēs reģistrētās brīvās darba viet...

Skolēnu vasaras darbs

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās - jau skolas laikā sn...

Profesionālās piemērotības noteikšana

NVA klātienē un attālināti īsteno aktivizācijas pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbniek...

Neformālās izglītības ieguve

Saistībā pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA telefoniski vai e-pastā. Ja esi reģistrējies k...