Darba meklēšana

Apmācība pie darba devēja

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno pasākumu „Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība), kura mērķis ir darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatav...

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (APSD)

“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – APSD) ir nodarbinātības pasākums darba iemaņu uzturēšanai un sociālo prasmju attīstīšanai, veicot sociāla labuma darb...

Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts

Atbalsta mērķis - uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 620 eiro apmērā....

Specializētās darbnīcas pakalpojums

Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā vecum...