Darba meklēšana

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (APSD)

Pagaidu darbi ir darba iemaņu iegūšana un uzturēšana pašvaldību izveidotajās pagaidu darbu vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai. Pasākuma mērķis ir sniegt i...

Apmācība pie darba devēja

Saistībā pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA filiāli telefoniski vai e-pastā. Nodarbinātības...

Profesionālās piemērotības noteikšana

Saistībā pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA telefoniski vai e-pastā. NVA reģistrētiem ilg...

Skolēnu vasaras darbs

Saistībā pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA telefoniski vai e-pastā. Pasākuma mērķis ir ve...