Darba meklēšana

Specializētās darbnīcas pakalpojums

Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā vecum...

Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts

Atbalsta mērķis - uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500 eiro apmērā....

Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma

Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra) pēc darba devēja pieprasījuma sadarbībā ar izglītības iestādem sagatavo darba devējam nepieciešamos speciālistus...