Darba meklēšana

Apmācība pie darba devēja

Saistībā pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA filiāli telefoniski vai e-pastā. Nodarbinātības...

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (APSD)

Pagaidu darbi ir darba iemaņu iegūšana un uzturēšana pašvaldību izveidotajās pagaidu darbu vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai. Pasākuma mērķis ir sniegt i...

NVA CV un Vakanču portāls

NVA darba meklētājiem piedāvātais CV un vakanču portāls ir plašākā vakanču datu bāze Latvijā, kurā aptvertas visās 25 NVA filiālēs reģistrētās brīvās darba vietas....

Specializētās darbnīcas pakalpojums

Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā vecum...

Darba tirgus īstermiņa prognozes

Iepazīstieties ar darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma dinamiku dažādās profesijās un nozaru grupās, dažādos reģionos un valstī kopumā. Interaktīvā veidā atspoguļ...