Darba meklēšana

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar biedrībām/nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm (universitātēm, akadēmijām, augstskolām, koled...