Portāla mērķis ir nodrošināt ātru un ērtu  piekļuvi valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem.


Portālā informācija ir apkopota kataloga formā, kas ļauj interesentiem atrast sev nepieciešamo informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem un pakalpojumu aprakstiem, elektronizēti pakalpojumi ietver saiti uz pakalpojuma saņemšanas resursu.


Portāla darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādas interneta pārlūkprogrammas versijas: Microsoft Internet Explorer – v11, Apple Safari OS X v10.x, Google Chrome un Mozilla Firefox pārlūku versijām, kas tiek oficiāli atbalstītas no ražotāju puses. Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu Portāla funkcionalitāti.


Informācijai: atsevišķas portāla sadaļas var nebūt piemērotas ērtai lietošanai mobilajās ierīcēs.


Portālu uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Informācija par iestādi ir pieejama šeit.

Portāla saturu  nodrošina iestādes, kuras centralizētajā katalogā ievieto un uztur informāciju par saviem pakalpojumiem.


Palīgmateriāli un vadlīnijas iestādēm, kas portālā www.latvija.lv vēlas izvietot savus e-pakalpojumus: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Produkti/E-pakalpojuma-izmitinasana


Sadaļā  "E-pakalpojumi”, vienkopus ir apkopoti visi portālā pieejamie e-pakalpojumi. Portālā ir pieejama sadaļa „Dzīves situācijas”, kas īsi skaidro kā rīkoties konkrētos gadījumos, savukārt, ierakstot „Meklētājā” frāzi vai vārdu atlikumu ir iespēja viegli atrast visus portālā pieejamos datus tai skaitā arī e-pakalpojumus par interesējošo tēmu.


Sadaļa "Statistika" satur informāciju par portāla pamatrādītājiem.