Arhīvu pakalpojumi

Informācija no arhīva materiāliem

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts zemes dienesta (Dienests) arhīvā esoša dokumenta atvasinājumu – apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, norakstu vai izrakstu v...