Arhīvu pakalpojumi

Informācija no arhīva materiāliem

No Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) arhīvā esošajiem materiāliem var pasūtīt un saņemt dokumentu atvasinājumus – dokumenta apliecinātu vai neapliecinātu kopiju...