Arhīvu pakalpojumi

Informācija no arhīva materiāliem

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts zemes dienesta (VZD) arhīvā esoša dokumenta atvasinājumu – apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, norakstu vai izrakstu vai el...