Elektroniskās identitātes apliecināšana

Laika zīmoga nodrošināšana

Laika zīmoga nodrošināšana - elektroniski dati, kas saista citus elektroniskos datus ar konkrētu laiku, apstiprinot šo pēdējo esamību minētajā laikā.