Kutūras un sporta pasākumi

Pierobežas joslas speciālā caurlaide

Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republ...

Tuvcīņas zāles noma

Tuvcīņas zāles noma (zāle, dušas, ģērbtuves) Klusajā ielā 12, Rīgā (1 stunda)