Kutūras un sporta pasākumi

Izglītojošie pasākumi

Latvijas Antidopinga birojs sniedz izglītojošos pakalpojumus - lekcijas antidopinga jomā vai antidopinga stenda prezentācijas - dažādām auditorijām un dažādos pasāk...

Dopinga kontroļu analīžu savākšana

Latvijas Antidopinga birojs sniedz pakalpojumu - dopinga kontroļu analīžu paraugu savākšanu (urīna vai asiņu paraugu) sporta sacensībās vai ārpus sporta sacensību l...