Kutūras un sporta pasākumi

Simbolikas izmantošanas atļauja

Atļauja par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu izsniegšana nozīmīšu, vimpeļu, suvenīru, uzlīmju,reklāmas plakātu u. c. pre...