Kutūras un sporta pasākumi

Afišu izvietošana

Personai, kura ar afišu palīdzību vēlas informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par kādu pasākumu, jāvēršas Rīgas pilsētas būvvaldē ar iesniegumu (veidlapa Nr.BV_1...

Atļauja Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā

Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, kas ir preču pārdošana kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā (ārte...