Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

VSAA informācija un pakalpojumi

 • Nosaukums: VSAA informācija un pakalpojumi
 • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju iedzīvotājiem, autorizējoties portālā Latvija.lv, apskatīt informāciju par jau piešķirtajiem pakalpojumiem, uzzināt par tiesībām uz nākotnes pakalpojumiem un pieprasīt tos, apskatīt informāciju par izmaksāto pakalpojumu summām, sekot informācijai par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, sagatavot nepieciešamās izziņas, kā arī prognozēt iespējamos pakalpojuma apmērus.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Īss nosaukums: EP229
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP229-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju